TIETOSUOJASELOSTE

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 23.10.2007


1. Rekisterinpitäjä

Blue Lake Communications Oy
Nojanmaantie 20 
57210 Savonlinna 
puh. 029 001 2000
blc@blc.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Laamanen Tiina
PL 17
57101 Savonlinna
029 0012 141
tiina.laamanen@blc.fi

3. Rekisterin nimi

Blue Lake Communications Oy:n kuituliittymästä kiinnostuneiden rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaiden yhteystietoja kerätään, jotta kuituliittymien rakentamista voidaan aikatauluttaa aluekohtaisesti asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Lisäksi rekisteriä käytetään Yritys Oy:n myynnin ja markkinoinnin asiakaskontaktoinnissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Markkinointilupa (sähköposti, tekstiviesti, posti)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot kerätään Jalusta Kuitukartoitus -verkkopalvelusta löytyvällä lomakkeella. Kuituliittymästä kiinnostuneet syöttävät tietonsa henkilökohtaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Aptual Oy:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Jalusta Kuitukartoitus -palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Blue Lake Communications Oy
PL 17
57101 Savonlinna
029 0012 020 
asiakaspalvelu@blc.fi